Contextbegeleiding

BREEDSPORIGE CONTEXTBEGELEIDING


BREEDSPORIGE CONTEXTBEGELEIDING

Deze vorm van Hulp is Rechtstreeks Toegankelijk (RTH) en kosteloos. Er wordt mobiele hulp aan huis geboden aan gezinnen waarbij sprake is van verontrusting in de opvoed-/leefsituatie.
   

LOOPTIJD:           1 jaar  (verlengbaar)
INTENSITEIT:       2u/week

INDICATIE
- Hulpvragen op diverse levensdomeinen (multistress/multiproblem),
- Ernstige opvoedkundige problemen; evt chronisch of generationeel van aard,
- Jeugdige slachtoffers/getuigen van agressie/geweld in de thuissituatie,
- Gezinnen in echtscheiding (met negatieve impact op opvoedingsrelatie)
- Minder gemotiveerde cliënten (mits bereidheid tot minimale samenwerking),
- Ouders met licht mentale beperking ,
- KOPP/KOAP,
- Grote gezinnen met diverse matig tot ernstige opvoedkundige vragen.ALGEMENE OPSTARTCRITERIA:

+  Leeftijd aangemeld kind/jongere  tussen 0 j. en18 j.
+  Woonachtig in de regio Halle-Vilvoorde.
+  Sprake van een opvoedingsproblematiek.

+  Geen (acute) onveiligheid aanwezig voor het kind.

+  Geen onveiligheid aanwezig voor de begeleider.

+  Geen nood aan dringende opvang/uithuisplaatsing voor kind.

+  Tenminste één ouder gaat akkoord met de hulp
(tenzij op doorverwijzing van GV of JRB).

+  Jongere > 12 j. gaat akkoord met de hulp
(tenzij op doorverwijzing van GV of JRB).

+  Aanwezigheid van de aanmelder op intake.

Bijlages

Folder NL Folder FR