Contextbegeleiding

KORTDURENDE INTENSIEVE CONTEXBEGELEIDING


Kortdurend Intensieve Contextbegeleiding

Deze vorm van Hulp is Niet-Rechtstreeks Toegankelijk (NRTH) en kosteloos. U dient als jeugdhulpverlener een  A-document op te maken via insisto.vlaanderen.be.
  Er wordt mobiele hulp aan huis geboden aan gezinnen waarbij sprake is van ernstige verontrusting in de opvoed-/leefsituatie.    

LOOPTIJD:           6 maanden   

INTENSITEIT:       3u/week of  meer dan 1 HB/week

INDICATIE

-  Opvoedsituaties, waar gezien de hulpverleningsgeschiedenis en ernst van de feiten ingeschat wordt dat één huisbezoek in de week niet volstaat om de veiligheid te garanderen,
-  Opvoedsituaties van verontrusting/maatschappelijke noodzaak waarbij zich (multi)complexe opvoedkundige problemen stellen (ernstig externaliserend gedrag),
-  Opvoedsituaties met lange/complexe hulpverleningsgeschiedenis,
-  Opvoedsituaties waarbij sprake is van mishandeling en/of verwaarlozing,
-  Vechtscheidingssituatie; waar best simultaan in beide gezinnen begeleid wordt.

ALGEMENE OPSTARTCRITERIA:

+  Leeftijd aangemeld kind/jongere  tussen 0 j. en18 j.
+  Woonachtig in de regio Halle-Vilvoorde.

+  Sprake van een opvoedingsproblematiek.

+  Geen (acute) onveiligheid aanwezig voor het kind.

+  Geen onveiligheid aanwezig voor de begeleider.

+  Geen nood aan acute opvang/uithuisplaatsing voor kind.

+  Tenminste één ouder gaat akkoord met de hulp
(tenzij op doorverwijzing van GV of JRB).

+  Jongere > 12 j. gaat akkoord met de hulp
(tenzij op doorverwijzing van GV of JRB).

+  Aanwezigheid van de aanmelder op intake.