Contextbegeleiding

AANMELDINGSPROCEDURE


  • Rechtstreeks Toegankelijke CONTEXTBEGELEIDING    

Van maandag tot vrijdag kan u steeds telefonisch op onze dienst terecht tussen 9u00 en 12u00 op het nummer: 02/253.48.76 

In eerste instantie vragen wij de begeleidende en/of verontruste hulpverlener om als aanmelder contact met ons op te nemen.
Wanneer er geen hulpverlener betrokken is, zal het gezin uitgenodigd worden voor een verkennend gesprek op onze dienst.  

Telefonisch zullen enkele administratieve en inhoudelijke gegevens van het desbetreffende gezin gevraagd worden. In de bijlage onderaan vindt u een voorbeeld terug van een aanmeldingsformulier (Let op: dit kan echter niet verzonden worden, een aanmelding dient steeds telefonisch te gebeuren !)

Deze aanmelding wordt vervolgens intern in ons aanmeldingsteam besproken en aan u teruggekoppeld (uiterlijk één week na aanmeldingsdatum).
Desgevallend worden nog enkele bijkomende vragen gesteld.  

We vinden het in hoofde van transparantie en duidelijkheid belangrijk dat de verontrusting reeds door de aanmelder in het gezin benoemd werd.  

  • Voor Niet-Rechtstreeks Toegankelijke KORTDUREND INTENSIEVE CONTEXTBEGELEIDING  

U kan hier niet rechtstreeks telefonisch voor aanmelden.  

U dient als hulpverlener eerst een A-document op te maken via insisto.vlaanderen.be   

Deze procedure laat ons toe enerzijds methodiektrouw te handelen en anderzijds om maximaal te garanderen dat meermaals per week aan huis kan gekomen worden voor een periode van 6 maand.


Indien u vragen heeft, aarzel niet om ons te contacteren. Wij helpen u graag verder !